Procesul de ignifugare este un procedeu de îmbunătățire a comportării la foc a materialelor combustibile; in scopul modificarii capacitatii de aprindere a arderii independente si a propagarii flacarii. Acest lucru se realizează cu substanțe ignifuge

Documente de referință pentru a se executa servicii de ignifugare:
– Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii.
– Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor.
– Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
– Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010 – pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.
– C58 – 1996 – Norme tehnice privind ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii;
– C56 – 1985 – Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente;
– SR EN 654/2009 – Determinarea eficacităţii ignifugării; 4.8. SR EN 7428/2009 – Metode de determinare a propagării flăcării pe suprafaţa materialelor;
– Specificaţii tehnice ale vopselelor de ignifugare

Pentru ignifugare trebuie sa se asigure dispozitive, scule și utilaje specifice
– instalatie de pulverizat
– duze pulverizare;
– perii sarma;
– pensule,spaclu,cancioc,galeti,ferastrau,site;
– balanta tehnica;
– Termohigrometru electronic
– Umidometru pentru lemn

Lucrările de ignifugare a materialelor combustibile sunt efectuate numai de către personal care deţine certificat de competenţă profesională în acest sens, respectiv pentru ocupaţia Ignifugator, cod COR 714107